Bezpieczny Uczeń - Jak Unikać ZagrożeńWitamy na stronach programu edukacyjnego "Bezpieczny uczeń - jak unikać zagrożeń"

Bezpieczeństwo dzieci i młodzieży jest jednym z najważniejszych i najtrudniejszych problemów, z jakimi stykają się dyrektorzy placówek oświatowych. Świat pełen różnorodności pozostaje przecież także światem przemocy i zagrożeń. Uczniowie i kadra nauczycielska nie zawsze są w stanie poradzić sobie z nimi bez specjalistycznej wiedzy i przygotowania. Edukacja w zakresie bezpieczeństwa w środowisku szkolnym i pozaszkolnym stanowi zatem ważny element wychowania młodzieży i kształtowania jej osobowości. W tym procesie wychowawczym szkoła pełni niezmiernie ważną rolę, ucząc jak unikać zagrożeń, jak zachowywać się w sytuacji niebezpiecznej, w jaki sposób reagować, kiedy drugiej osobie dzieje się krzywda, w ostateczności - jak się bronić. Wiedza nabyta przez młodych ludzi pozwoli im w dorosłym życiu lepiej dbać o bezpieczeństwo swoje i swoich rodzin.

Jesteśmy świadomi wagi tego problemu w procesie wychowawczym. Chcąc służyć pomocą w zapewnieniu bezpieczeństwa polskiej młodzieży stworzyliśmy, objęty honorowym patronatem Ministra Edukacji Narodowej, program edukacyjny "Bezpieczny uczeń - jak unikać zagrożeń". W I edycji, w roku 2005/2006, wzięło udział ponad 1600 placówek oświatowych i blisko 30.000 uczniów. Zainteresowanie społeczności uczniowskiej skłoniło nas do jego kontynuowania także w tym roku szkolnym.

Do uczestnictwa w nim zapraszamy uczniów szkół ponadgimnazjalnych oraz ich rodziców i nauczycieli. Razem nauczmy się, jak unikać sytuacji niebezpiecznych, a gdy już się w takiej znajdziemy - jak bronić się przed przemocą. Nauczmy się pomagać sobie wzajemnie i nie być obojętnym, gdy drugiemu człowiekowi dzieje się krzywda. Od tego zależy nie tylko nasze bezpieczeństwo, ale i bezpieczeństwo najbliższych nam osób.

 

Organizatorzy
Wyzsza Szkola Bezpieczenstwa Policealna Szkola Detektywow i Pracownikow Ochrony OCHIKARA Fundacja dla Bezpieczenstwa © 2007 Copyright O'CHIKARA.
All Rights Reserved.
strona glowna o programie uczniowie rodzice nauczyciele raport z badania organizatorzy programu program wspierajacy biuro prasowe kontakt